logo
phone emblem menu
emblem
table__img
table__img

Scire leges non hoc est verba earum tenere,
sed vim ac potestatem

Znać prawa nie znaczy trzymać się słów ustaw,
lecz ich treści i mocy działania

Kancelaria notarialna notariusz Pauliny Zawidzkiej-Siedleckiej znajduje w samym sercu miasta - krotoszyńskim Rynku, na parterze budynku nr 33. Do dyspozycji Klientów pozostaje bezpłatne miejsce postojowe, znajdujące się tuż obok.

city

Kierując się zasadami sztuki notarialnej oraz opierając nasze działania nie tylko na normach prawnych, ale również moralnych, zapewniamy pełen zakres usług notarialnych tak dla klientów isndywidualnych, jak i korporacyjnych, w tym deweloperów, spółek osobowych i kapitałowych. Nasze działania ukierunkowane są na zagwarantowanie bezpieczeństwa i pewności dokonywanych czynności, przy jednoczesnym wyborze najbardziej optymalnych i korzystnych w danych warunkach rozwiązań. Cechuje nas rzetelne i merytoryczne podejście do powierzanych nam spraw, dbałość o należyte zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron, a także nieszablonowe podejscle do analizowanych zagadnień prawnych. Priorytetem jest dla nas szeroko rozumiany profesjonalizm, przy zachowaniu przyjaznej i życzliwej atmosfery pracy. Mówimy o prawie w prosty i zrozumiały sposób.

profile__img

notariusz

Paulina Zawidzka-Siedlecka

otrzymała gruntowne wykształcenie studiujec Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomi Uniwersytetu Wrocławskiego, a także odbywając aplikacje notarialną przy Izbie Notarialnej we Wrocławiu. Nastepnie złożyła egzamin notarialny oraz zdobywała doświadczenie zawodowe zastępując notariusza w prężnie działającej kancelarii notarialnej we Wrocławiu. Po powołaniu przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza, prowadzi Kancelarie Notarialną w Krotoszynie.

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem

Znać prawa nie znaczy trzymać się słów ustaw, lecz ich treści i mocy działania

city

Kancelaria notarialna notariusz Pauliny Zawidzkiej-Siedleckiej znajduje w samym sercu miasta - krotoszyńskim Rynku, na parterze budynku nr 33. Do dyspozycji Klientów pozostaje bezpłatne miejsce postojowe, znajdujące się tuż obok.

Kierując się zasadami sztuki notarialnej oraz opierając nasze działania nie tylko na normach prawnych, ale również moralnych, zapewniamy pełen zakres usług notarialnych tak dla klientów Indywidualnych, jak i korporacyjnych, w tym deweloperów, spółek osobowych i kapitałowych. Nasze działania ukierunkowane są na zagwarantowanie bezpieczeństwa i pewności dokonywanych czynności, przy jednoczesnym wyborze najbardziej optymalnych i korzystnych w danych warunkach rozwiązań. Cechuje nas rzetelne i merytoryczne podejście do powierzanych nam spraw, dbałość o należyte zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron, a także nieszablonowe podejście do analizowanych zagadnień prawnych. Priorytetem jest dla nas szeroko rozumiany profesjonalizm, przy zachowaniu przyjaznej i życzliwej atmosfery pracy. Mówimy o prawie w prosty i zrozumiały sposób.

Zapraszamy do kontaktu.

notariusz
Paulina Zawidzka-Siedlecka

otrzymała gruntowne wykształcenie studiując Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także odbywając aplikacie notarialną przy Izbie Notarialnej we Wrocławiu. Następnie złożyła egzamin notarialny oraz zdobywała doświadczenie zawodowe zastępując notariusza w prężnie działającej kancelarii notarialnej we Wrocławiu. Po powołaniu przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza, prowadzi

Kancelarie Notarialną w Krotoszynie.

profile__Img

czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Co do zasady czynności notarialne dokonywane są w siedzibie kancelarii. Czynności notarialne mogą być dokonane także poza kancelarią, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Pracownicy Kancelarii oraz notariusz udzielają bezpłatnych informacji dotyczących dokonywanych czynności notarialnych drogą telefoniczną, za pomocą poczty elektronicznej oraz podczas osobistych spotkań w siedzibie Kancelarii.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

W celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z danym rodzajem czynności prosimy o kontakt z Kancelarią. Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości, wskażemy listę wymaganych dokumentów, a także wyliczymy wysokość należnych opłat, podatków i wynagrodzenia notariusza.

opłaty

Wynagrodzenie notariusza

Z tytułu dokonanych czynności notariusz pobiera należne wynagrodzenie, tj. taksę notarialną. Wysokość wynagrodzenia regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Informacje oraz porady związane z dokonywaną czynnością notarialną udzielane są nieodpłatnie.

Podatki

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, a także płatnikiem podatku od spadków i darowizn - w zakresie czynności, które są dokonywane w formie aktu notarialnego. Pobrane podatki wpłaca na rzecz właściwego urzędu skarbowego.

Opłata sądowa

Na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w przypadku aktów notarialnych zawierających w swej treści wniosek wieczystoksięgowy, notariusz pobiera opłatę sądową oraz przekazuje ją na rzecz właściwego sądu rejonowego.

W celu ustalenia dokładnych kosztów planowanych czynności notarialnych prosimy o kontakt z Kancelarią

notariusz krotoszyn

kontakt

tel. 512 148 114

e-mail: kontakt@notariuszkrotoszyn.com

kancelaria

Rynek 33
63-700 Krotoszyn

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9:00 - 16:00

NIP 622 277 92 86
REGON 301984130

opłaty

Nr rachunku bankowego:
17 1020 2267 0000 4402 0220 1226

Nr rachunku depozytowego:
20 1020 2267 0000 4802 0220 1267

kancelaria

Rynek 33
63-700 Krotoszyn

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9:00 - 16:00

NIP 622 277 92 86
REGON 301984130

kontakt

tel. 512 148 114

e-mail: kontakt@notariuszkrotoszyn.com

opłaty

Nr rachunku bankowego: 17 1020 2267 0000 4402 0220 1226

Nr rachunku depozytowego: 20 1020 2267 0000 4802 0220 1267